Home page

Wie gaat het werk doen?!

Dat was dé vraag die tijdens het derde Noord-Hollands PlattelandsParlement centraal stond. Door de decentralisaties en bezuinigingen wordt een steeds groter beroep gedaan op zelfredzaamheid door burgers.

Maar waar ligt nu de grens van die zelfredzaamheid? Wat kunnen en willen burgers zelf, welke rol spelen overheden en maatschappelijke organisaties nog en hoe kan eigen initiatief gestimuleerd én gefaciliteerd worden?

Ruim 100 deelnemers in 2014

Op 7 november 2014 mochten we ruim 100 mensen welkom heten op het 3e Noord-Hollands PlattelandsParlement. Er waren ook vijf statenleden en twee commissieleden aanwezig om een indruk te krijgen van de actuele vragen en initiatieven op het Noord-Hollandse platteland.

Mia Dieters van platform Wmo en Wonen Noord-Holland schreef een artikel dat een goeie impressie geeft van de gesprekken op het PlattelandsParlement.

Verslag en foto’s

Lees en download hier een uitgebreid verslag van de dag en de themagesprekken. Een selectie van foto’s bekijkt u door op onderstaande foto te klikken.IMG_7741